Venabygd montessoribarnehage

Venabygd montessoribarnehage drives etter Maria Montessoris pedagogiske ideer og metoder. Her legges grunnlaget for at barn skal bli trygge og selvstendige mennesker med gode samarbeidsevner og en livslang lærelyst.                

Barnehagen er godkjent for 36 plasser, fordelt på to avdelinger (Krøkla 1 – 3 år og Muen 3 – 6 år). Barnehagen ligger i Venabygd med naturskjønne omgivelser, som gir muligheter for gode naturopplevelser i nærheten. Venabygd montessoriskole ligger rett ved og er en god og tett samarbeidspartner med barnehagen. Barn fra barnehagen har prioritert plass over til skolen.

Montessoripedagogikken

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum, og der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling er like viktige. Det handler om langt mer enn å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer, eller å være egnet til et bestemt yrke.

I tillegg til montessoripedagogikken arbeider vi også med:

I tillegg til montessorimateriellet arbeider vi også med:

 • Miljøarbeid med «Revar»
 • Førstehjelp for barnehager med «Henry».
 • Har fadderbarn gjennom SOS barnebyer.
 • Trygg trafikk med blant annet Trygg trafikk/Tarkus og NAF/Naffen.
 • Følelser med Steg for steg.
 • Hele meg – om kropp og grenser i barnehagen, barnehagepakken fra Stine Sofie-Stiftelsen.
 • Observasjonsskjema Alle med/TRAS.
 • Trygghetssirkelen.

Samarbeidsutvalget/SU barnehageåret 2020/2021

Personalet

Tone Knuts Ringstad (leder SU)

Tlf: 952 01 403, e-post: tone@venabygdmontessori.no

Mette Karoline Pettersen

Ingeborg Amrud                                                                                                               

   

Foreldre

Lillian Distad Skansgård (leder i Foreldrerådet)

Tlf: 416 81 324, e-post: lilliandistad@yahoo.com

Asim Karahasan

Marlin Solli

Medlemmer av

 • PBL, private barnehagers landsforbund.
 • Montessoriforbundet.
 • Syngende barnehager.

Ansatte ved barnehagen

Vi arbeider ved Venabygd montessoribarnehage. Ta gjerne kontakt med oss.

Tone Knuts Ringstad
Tone Knuts Ringstad

Styrer/montessoripedagog

Mette Karoline Pettersen
Mette Karoline Pettersen

Pedagogisk leder

Ingeborg Amrud
Ingeborg Amrud

Pedagogisk leder

Marthe Berntsen Berglund
Marthe Berntsen Berglund

Barnehagelærer

Ann Kjersti Dahl
Ann Kjersti Dahl

Assistent

Inger Rudihagen
Inger Rudihagen

Assistent

Bjørg Haugen
Bjørg Haugen

Assistent

Randi Jonshaugen
Randi Jonhaugen

Assistent

Marit Mølmen Øien
Marit Mølmen Øien

Fagarbeider

Jorid Haugstad
Jorid Haugstad

Assistent

Ole Kristian Rudihagen

Vaktmester

Kristin Kroken

Renholder

Barnehagemiljøet

Fra 1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye mobbeloven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.