Driftsstyret

Stiftelsesstyretstyret er stiftinga sitt øverste organ.

Styret skal ha 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret skal bestå av minimum en foresatt fra barnehagen, minimum en bosatt i Venabygd og minimum en foresatt fra barnehagen og det kan sitte inntil 1 stk i styret som ikke er bosatt i Venabygd eller er foresatt.

Driftsstyret 2024/25

Styreleder: Marte Brunæs Torgersen, marte_torgersen@hotmail.com

Nestleder: Hans-Petter Heier Ruud, hp.ruud@outlook.com

Styremedlemmer: Per Johan Smestad, Liv Berit Romtveit, Rune Sletten.

Varamedlem: Andreas Valebjørg.

Valgkomite: Therese Klaussen, Mari Scheie, Camilla Jevnheim

Kari Laaverud Mangset

Leder driftsstyret

Marte Brunæs Torgersen

Nestleder driftsstyret

Referat fra styremøter og årsmøter