Driftsstyret

Stiftelsesstyretstyret er stiftinga sitt øverste organ.

Styret skal ha 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret skal bestå av minimum en foresatt fra barnehagen, minimum en bosatt i Venabygd og minimum en foresatt fra barnehagen og det kan sitte inntil 1 stk i styret som ikke er bosatt i Venabygd eller er foresatt.

Driftsstyret

Leder: Rolf Ivar Jordbruen

Styremedlem: Marte Brunæs Torgersen

Styremedlem: Amanda Graafland

Styremedlem: Kari Laaverud Magnset

Styremedlem: Kristian Bø

Varamedlem: Hans Arne Evensen

Varamedlem: Lillian Distad Skansgård

Rolf Ivar Jordbruen

Leder driftsstyret

Marte Brunæs Torgersen

Nestleder driftsstyret

Referat fra styremøter og årsmøter