Nyttig informasjon

Åpningstider barnehagen kl. 07.00 – 16.30

Søknadsskjema barnehageplass

Informasjon står i skjemaet du finner her.

Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt

Informasjon står i skjemaet du finner her.

Søknad barnehageplass

  • Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk i foreldreportalen via kommunens hjemmeside
  • Frist for hovedopptak er 01. mars med oppstart 15. august.
  • De som ønsker oppstart etter jul må søke innen 1. september året før.
  • For barn som allerede har en barnehageplass, men som ønsker endring av plass eller overflytting til annen barnehage med oppstart 01. august er søknadsfrist 01. februar.

Ev. spørsmål kan rettes til: Styrer Tone Knuts Ringstad tlf. 940 56 209 eller e-post tone@venabygdbarnehage.no.

Dager

Pris

Kostpenger

5

3000,–

400,–

4

2400,–

320,–

3

1800,–

240,–

Måltider

Barnehagen serverer to måltider om dagen- lunsj og ettermiddagsmat. Det er varmlunsj tre dager i uka og to brødmåltider. Til ettermiddag er det knekkebrød/brød og frukt. Barna får melk til måltidene. Frokost har barna med selv. 

Planer

Andre planer som for eksempel årsplan, foreldrehåndbok, årshjul for skolestartere og barnehagen og lignende ligger ute på intern hjemmeside.

Åpen dag

Barnehagen har åpent for besøk i februar inn imot hovedopptaket 1. mars. Dato vil bli publisert. 

Aktiviteter

Vi har vanntilvenning på Spidsbergseter for skolestarterne våre, deltar på aktiviteter som biblioteket inviterer til, er mye ute, og har felles aktiviteter med skolen vår.

Venabygd montessoriskole

I nabobygget til Venabygd montessoribarnehage finner du Venabygd montessoriskole. Se mer informasjon her: 
https://venabygd-montessoriskole.no/