Et pedagogisk alternativ

Vi er en privatdrevet barnehage i Ringebu kommune. Barnehagen har to
avdelinger, Krøkla 1 – 3 år og Muen 3 – 6 år. Vi har alle måltider i barnehagen
og minst 3 dager er det varmlunsj. Skolestarterne er på vanntilvenning på
Spidsbergseter og vi har ekstra bemanning i forhold til grunnbemanning. Vi er
mye ute og på turer i nærmiljøet, og har en egen 9 seter, sammen med skolen.

“Dersom du kritiserer et barn for mye, vil de lære seg å dømme. Dersom du roser barnet jevnlig, vil de lære seg å verdsette.”

Krøkla

1 – 3 år

På Krøkla består barnegruppa av opptil ni barn i alderen 1 – 3 år. Avdelingen er tilrettelagt for de minste barna, med små møbler og en lun atmosfære.

Alle aktiviteter er lagt frem for å gi barna mulighet til å utvikle selvstendighet, konsentrasjon og koordinasjon. koordinasjon. Eksempel på dette kan være å bli «venn» med tannbørsten, pottetrening/bleieslutt og på/avkledning. Alle sansene blir tatt i bruk i barnets oppdagelse av verden. Denne aldersgruppen har også behov for grovmotorisk aktivitet, hvilket det også legges til rette for.

Muen

3 – 6 år

På Muen består barnegruppa av opptil 18 barn i alderen 3 – 6 år. Vi har montessorimateriell, som barna kan jobbe selvstendig med og som gir barna stadig nye utfordringer og mestringsopplevelser.

Vi arbeider med konkreter. Gjennom håndens aktivitet utvikles hjernen og barnet lærer mer om detaljene i sin verden.

Mens montessorimateriellet bringer verden inn til barna, legger vi også vekt på å gå ut og møte verden utenfor gjennom for eksempel turer til skogen.

Ofte stilte spørsmål

Barnegruppa er aldersblandet der vi deler opp i 1-3 år og 3-6 år. Barna styrer i en større grad sin egen hverdag og vi følger barnet. Barna skal få tid til å holde på med egenvalgt aktivitet til de selv er ferdige. Dette skaper en roligere og mer harmonisk hverdag for barnet. Slik blir respekten for det enkelte individ, dets behov og interesser ivaretatt. Det forberedte miljøet og det konkrete materiellet som er tilgjengelig for barna er også forskjellig.

Ja, for pedagogikken bygger på respekt for barnet og barnets evner, og har som målsetting å se hvert enkelt barn og møte barnet der hvor det befinner seg i utviklingen.

Ja, barn som har gått i montessoribarnehage har ingen problemer med å begynne på vanlig skole. De er vant til å ta initiativ, arbeide konsentrert og selvstendig. 

Hvordan vi møter barna

De voksne gir mye omsorg og varme til hvert enkelt barn. Da vil barnet få en god tilknytning til de voksne, å oppleve barnehagen som et trygt og godt sted å være.

Vi har mye spennende utstyr og materiell tilgjengelig for barna på lave hyller. Barna vil da utforske omgivelsene med stor interesse og nysgjerrighet. Den voksne veileder og hjelper. Dette fører til at barnet utvikler læringslyst og tillit til seg selv og andre barn. Gode vennskap oppstår.

De voksne oppmuntrer barnas egne initiativ og støtter deres utforskning. Barna blir stolte over alt det de klarer å få til og vil være aktive og påvirke sin dag i barnehagen. Evnen til å ta ansvar for seg selv og andre oppstår.

Hva er montessori-pedagogikk?

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessoris egne oppdagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv. I sine observasjoner la hun merke til hva barna var interessert i, hva de likte å gjøre og hvordan de løste de ulike problemstillingene som dukket opp. Hun så at barn har en indre drivkraft mot å utforske og lære – og at alle barn søker mot å bli selvstendige. Hun så at barn har en fantastisk evne til å konsentrere seg når forholdene er lagt tilrette og de får holde på med noe som interesserer dem.

Samarbeidspartnere: